Strona 2 z 2

Re: Modyfikacja statutu szkoly pod katem kontroli bibliotek

: środa 07 paź 2020, 09:16
autor: Rudolfina
Zapis w statucie mojej szkoły:

Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
(...) gromadzenie zbiorów biblioteki, ich ewidencja oraz opracowanie biblioteczne wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych [Dz. U. z 2008r. Nr 205, poz. 1283], przy pomocy komputerowego programu bibliotecznego MOL;

Re: Modyfikacja statutu szkoly pod katem kontroli bibliotek

: środa 07 paź 2020, 10:30
autor: Dorota79
Dziękuję. W statucie mam takie zapis:

2.Inwentaryzacja księgozbioru biblioteki szkolnej przeprowadzana jest z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art.27 ust.6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Z 2012 r. poz. 642, i 908 oraz z 2013 r. poz.829).

Skontrum robiłam w molu i dalej taki mam zamiar. Czy w związku z tym powyższy zapis może zostać?