Strona 1 z 1

Regulamin i podstawa prawna wypożyczania podręczników

: niedziela 19 sie 2018, 17:16
autor: Iwona35
Kochani sprawdźcie proszę, czy w Regulaminie wypożyczania darmowych podręczników mamy podaną dobrą (aktualną) podstawę prawną. Czy może coś jeszcze powinniśmy dodać? Czy tak może być:

"Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty stanowi, iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego."

Gdzie konkretnie jest w prawie o zwrocie przez rodziców kosztu zakupu zniszczonego lub zagubionego podręcznika?